Si mlada oseba med 15 in 29 let, trenutno brezposelna ali pa delaš prekarno - preko študentske napotnice, avtorske pogodbe, honorarno, na črno? Bi te veselilo delo v organizacijah, ki aktivno delujejo na področju spreminjanja družbe? Te zanima pridobivanje znanj in veščin projektnega managerja_ke in/ali komunikatorja_ke? Potem se prijavi na naše usposabljanje v sklopu projekta Katalizatorji - zaposlovanje mladih za družbene spremembe!

Katalizator je projekt, ki bo mlade usposabljal za dva kadrovska profila, ki organizacijam civilne družbe in mladinskemu sektorju trenutno najbolj primanjkujeta; to sta projektni manager in komunikator. Izobraževanje za vsak kadrovski profil se bo izvedlo v svojem sklopu, sestavljenem iz sedmih modulov. Vsak sklop bo trajal 100 ur, izvajali pa jih bomo v šestih slovenskih krajih: Ormož, Slovenske Konjice, Ljubljana, Postojna, Koper in Nova Gorica. Izvajali jih bomo konzorcijski partnerji projekta: Sindikat Mladi Plus, KID PINA, MC Ormož, MC Postojna in MC Dravinjske doline. Udeležba na usposabljanjih je brezplačna.

V vsakem sklopu bodo udeleženci prejeli dragocena znanja potrebna za opravljanje dela projektnega managerja in komunikatorja, prav tako pa bodo deležni pridobivanja izkušenj in veščin s praktičnimi primeri.

Glavna cilja projekta sta zaposlovanje mladih v mladinskem sektorju in organizacijah civilne družbe, aktivno državljanstvo, participacija, aktiven vstop na trg dela in zagovorniške aktivnosti

IN

krepitev mladinskega sektorja, zvišanje ozaveščenosti v družbi in potencialnih delodajalcev o pomenu zaposlovanja mladih, vzpostavljanje rednega dialoga med mladimi, mladinskim sektorjem in odločevalci.

V kolikor se najdeš v čem napisanem, se prijavi na eno izmed usposabljanj!

PRIDRUŽI SE IN POIŠČI SVOJ PROSTOR MED KATALIZATORJI DRUŽBENIH SPREMEMB.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta je 236.389,10 €. Predviden cilj je usposobiti 120 mladih iz Slovenije, predviden rezultat pa je izhod v zaposlitev za najmanj 78 vključenih mladih udeležencev.

Katalizatorji družbenih sprememb v Ljubljani
15. 7. 2020
Katalizatorji družbenih sprememb bomo z izvajanjem usposabljanja za projektno vodjo v Ljubljani začeli 29. 7. 2020, trajalo pa bo vse do 26. 8. 2020. Usposabljanja bodo izvajali_e izkušeni_e mladinski_e trenerji_ke iz cele Slovenije. Udeleženci_ke bodo pridobili_e naslednja znanja: razumevanje vloge organizacij civilne družbe pri naslavljanju družbenih izzivov, razumevanje projektnega managementa in spirale družbenega delovanja, kritična ocena izzivov okolja, razumevanje vloge vodje in tima, razlikovanje med različnimi tipi finančnih virov za projektno delo. Ob zaključku bodo udeleženci_ke usposabljanja sposobni_e mapirati izzive preko analize, uporabiti ideacijske tehnike za razvoj konkretnih projektov, načrtovati pilotne izvedbe zasnovanih ukrepov in pripraviti načrt korakov ter ga …
Preberi več...
Katalizatorji družbenih sprememb v Ormožu
19. 6. 2020
Katalizatorji bomo junija v Ormožu začeli z izvajanjem usposabljanja za vodjo projekta.Na usposabljanjih boste lahko pridobili vse potrebno znanje in veščine za snovanje ter izvajanje projektov. Znali boste kritično oceniti in identificirati izzive v svojem okolju, uporabiti tehnike snovanja projektov, pripraviti projektni načrt po korakih, razumeti vloge vodje in ekipe, razlikovati med različnimi tipi finančnih virov za projektno delo in še več.Usposabljanji sta namenjeni mladim med 15. in do vključno 29. leta starosti, ki niso zaposleni (iskalci zaposlitve, brezposelni mladi, študentje v zadnjih letnikih izobraževanja ter mladi prekarni delavci in delavke).Urnik izvedbe usposabljanja za projektno vodjo najdete tukaj.Več o usposabljanju …
Preberi več...
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Postojna
Prototipiranje
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
24. 10. 2020 - 24. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 5. modul, Postojna
Projekt in njegova implementacija
PROJEKT IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJAProjektni cikel,razvoj projekta,spremljanje projekta,evalvacija projekta,financiranje projekta.Začnemo vsak dan ob 8:00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
26. 10. 2020 - 28. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Nova Gorica
Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBEDružbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,pomen participacije in aktivnega državljanstva.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
27. 10. 2020 - 28. 10. 2020
Nova Gorica
Usposabljanje za projektno vodjo, 6. modul, Postojna
Razširjanje dobrih zgodb
RAZŠIRJANJE DOBRIH ZGODBTehnike evalvacije in SWOT analiza projektnega dela ter merjenje učinka,spoznavanje tehnik zagovorništva,razširjanje rezultatov do različnih ciljnih publik.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
3. 11. 2020 - 4. 9. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, 1. srečanje, Nova Gorica
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
3. 11. 2020 - 4. 11. 2020
Nova Gorica
Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Koper
Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBEDružbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,pomen participacije in aktivnega državljanstva.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
4. 11. 2020 - 5. 11. 2020
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper