Civilna družba: Katalizator družbenih sprememb
12. 2. 2021
Civilna družba ima na našem področju zelo dolgo in bogato zgodovino. O prvih oblikah nevladnih organizacij lahko govorimo že v času 7. in 8. stoletja, verjetno najbolj poznane oblike nevladnega organiziranja iz zgodovine pri nas pa so delavske organizacije z začetka 19. stoletja in skupine, ki so bile namenjene narodnostnemu prebujenju v drugi polovici 19. stoletja. Civilna družba je pomembno zaznamoval razvoj demokracije tako pri nas kot drugod po svetu, saj so ponavadi ravno organizacije, ki se vzpostavijo mimo formalnih političnih okvirov, tiste, ki udejanjajo progresivne družbene spremembe. Drugo pomembno področje delovanje nevladnega sektorja, poleg zagovorništva, pa je tudi zagotavljanje …
Preberi več...