Uposabljanje za komunikatorje_ke, 2. modul, Ormož
JAZ KOMUNIKATOR_KA
Kdo sem jaz?,kateri je moj največji potencial?,kdo so komunikatorji_ke in kakšno vlogo imajo?delovne naloge komunikatorjev,etični kodeks komuniciranja. Začnemo vsak dan ob 9.00. Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
22. 4. 2021 - 23. 4. 2021
MC Ormož
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, 1. srečanje, Ormož
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
26. 4. 2021 - 26. 4. 2021
MC Ormož
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, 2. srečanje, Ormož
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
28. 4. 2021 - 28. 4. 2021
MC Ormož
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 4. modul, Ormož
KOMUNIKACIJSKA ORODJA
Spletni mediji,družbena omrežja,terenske akcije,javni predstavitveni dogodki,spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
29. 4. 2021 - 30. 4. 2021
MC Ormož
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 5. modul, Ormož
KOMUNICIRANJE Z MEDIJI
Priprava medijske adreme,sporočila za medije,medijska kampanja,javni dogodki za novinarje.Začnemo vsak dan ob 9:00. Izvajalec: Ljudska univerza Ormož / Mladinski center Ormož
Preberi več...
3. 5. 2021 - 4. 5. 2021
MC Ormož
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 1. modul, Nova Gorica
DRUŽBENI IZZIVI, ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE IN VLOGA KOMUNICIRANJA
Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov), predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,vloga komuniciranja za družbene spremembe.Začnemo vsak dan ob 9.00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
3. 5. 2021 - 4. 5. 2021
Nova Gorica - online
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 2. modul, Nova Gorica
JAZ KOMUNIKATOR_KA
Kdo sem jaz?,kateri je moj največji potencial?,kdo so komunikatorji_ke in kakšno vlogo imajo?delovne naloge komunikatorjev,etični kodeks komuniciranja.Začnemo vsak dan ob 9.00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
4. 5. 2021 - 6. 5. 2021
Nova Gorica - online
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 6. modul, Ormož
JAVNO NASTOPANJE
Telesna drža,oblačilna kultura,govorni nastop,TV gostovanje.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi plus
Preberi več...
5. 5. 2021 - 6. 5. 2021
MC Ormož
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 7. modul, Ormož
EVALVACIJA
Evalvacija in beleženje kompetenc.Začnemo ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
7. 5. 2021 - 7. 5. 2021
MC Ormož
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, 1. srečanje, Nova Gorica
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
10. 5. 2021 - 10. 5. 2021
Nova Gorica - online
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, 2. srečanje, Nova Gorica
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
12. 5. 2021 - 13. 5. 2021
Nova Gorica - online
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 4. modul, 1. srečanje, Nova Gorica
KOMUNIKACIJSKA ORODJA
Spletni mediji,družbena omrežja,terenske akcije,javni predstavitveni dogodki,spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
14. 5. 2021 - 14. 5. 2021
Nova Gorica - online