Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Postojna
Prototipiranje
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
24. 10. 2020 - 24. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 5. modul, Postojna
Projekt in njegova implementacija
PROJEKT IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJAProjektni cikel,razvoj projekta,spremljanje projekta,evalvacija projekta,financiranje projekta.Začnemo vsak dan ob 8:00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
26. 10. 2020 - 28. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Nova Gorica
Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBEDružbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,pomen participacije in aktivnega državljanstva.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
27. 10. 2020 - 28. 10. 2020
Nova Gorica
Usposabljanje za projektno vodjo, 6. modul, Postojna
Razširjanje dobrih zgodb
RAZŠIRJANJE DOBRIH ZGODBTehnike evalvacije in SWOT analiza projektnega dela ter merjenje učinka,spoznavanje tehnik zagovorništva,razširjanje rezultatov do različnih ciljnih publik.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
3. 11. 2020 - 4. 9. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, 1. srečanje, Nova Gorica
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
3. 11. 2020 - 4. 11. 2020
Nova Gorica
Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Koper
Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBEDružbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,pomen participacije in aktivnega državljanstva.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
4. 11. 2020 - 5. 11. 2020
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
Usposabljanje za projektno vodjo, 7. modul, Postojna
Evalvacija in beleženje kompetenc
EVALVACIJA IN BELEŽENJ KOMPETENCZačnemo ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
5. 11. 2020 - 5. 11. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, 2. srečanje, Nova Gorica
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
6. 11. 2020 - 6. 11. 2020
Nova Gorica
Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Nova Gorica
Prepoznavanje družbenih izzivov
PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOVDefiniranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),sinteza izziva (metode definiranja in izbora).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož
Preberi več...
9. 11. 2020 - 11. 11. 2020
Nova Gorica
Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, Koper
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
9. 11. 2020 - 11. 11. 2020
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Koper
Prepoznavanje družbenih izzivov
PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOVDefiniranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),sinteza izziva (metode definiranja in izbora).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož
Preberi več...
12. 11. 2020 - 14. 11. 2020
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 1. srečanje, Nova Gorica
Ideacija
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
17. 11. 2020 - 17. 11. 2020
Nova Gorica