Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Ormož

Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
MC Ormož
29. 6. 2020 - 30. 6. 2020

DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBE

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • pomen participacije in aktivnega državljanstva.

Začnemo vsak dan ob 9:00.
Izvajalec: Društvo PINA

Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Ljubljana
Prepoznavanje družbenih izzivov
PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOVDefiniranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),sinteza izziva (metode definiranja in izbora).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož
Preberi več...
10. 8. 2020 - 12. 8. 2020
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, Slovenske Konjice
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 8:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
10. 8. 2020 - 11. 8. 2020
MC Dravinjske doline
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 1. srečanje, Ljubljana
Ideacija
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
13. 8. 2020 - 13. 8. 2020
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Slovenske Konjice
Prepoznavanje družbenih izzivov
PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOVDefiniranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),sinteza izziva (metode definiranja in izbora).Začnemo vsak dan ob 8:00.Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož
Preberi več...
13. 8. 2020 - 14. 8. 2020
MC Dravinjske doline
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Ljubljana
Prototipiranje
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
17. 8. 2020 - 17. 8. 2020
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Usposabljanje za projektno vodjo, 5. modul, Ljubljana
Projekt in njegova implementacija
PROJEKT IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJAProjektni cikel,razvoj projekta,spremljanje projekta,evalvacija projekta,financiranje projekta.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
18. 8. 2020 - 20. 8. 2020
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje