Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Ormož

Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
MC Ormož
29. 6. 2020 - 30. 6. 2020

DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBE

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • pomen participacije in aktivnega državljanstva.

Začnemo vsak dan ob 9:00.
Izvajalec: Društvo PINA

Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Postojna
Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBEDružbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,pomen participacije in aktivnega državljanstva.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
1. 10. 2020 - 2. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, Postojna
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
5. 10. 2020 - 7. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Postojna
Prepoznavanje družbenih izzivov
PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOVDefiniranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),sinteza izziva (metode definiranja in izbora).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož
Preberi več...
14. 10. 2020 - 16. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 1. srečanje, Postojna
Ideacija
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
20. 10. 2020 - 20. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Postojna
Prototipiranje
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
23. 10. 2020 - 23. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
Usposabljanje za projektno vodjo, 5. modul, Postojna
Projekt in njegova implementacija
PROJEKT IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJAProjektni cikel,razvoj projekta,spremljanje projekta,evalvacija projekta,financiranje projekta.Začnemo vsak dan ob 8:00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
26. 10. 2020 - 28. 10. 2020
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14