Uposabljanje za komunikatorje_ke, 1. modul, Ljubljana

DRUŽBENI IZZIVI, ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE IN VLOGA KOMUNICIRANJA
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
5. 7. 2021 - 6. 7. 2021

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov), predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • vloga komuniciranja za družbene spremembe.

Začnemo vsak dan ob 9.00.

Izvajalec: Sindikat Mladi Plus