Uposabljanje za komunikatorje_ke, 1. modul, Ljubljana

DRUŽBENI IZZIVI, ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE IN VLOGA KOMUNICIRANJA
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
5. 7. 2021 - 6. 7. 2021

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov), predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • vloga komuniciranja za družbene spremembe.

Začnemo vsak dan ob 9.00.

Izvajalec: Sindikat Mladi Plus

Uposabljanje za komunikatorje_ke, 2. modul, Ljubljana
JAZ KOMUNIKATOR_KA
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
8. 7. 2021 - 9. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, Ljubljana
KOMUNIKACIJSKA ORODJA
Spletni mediji,družbena omrežja,terenske akcije,javni predstavitveni dogodki,spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
12. 7. 2021 - 13. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 4. modul, Ljubljana
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
15. 7. 2021 - 16. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 5. modul, Ljubljana
KOMUNICIRANJE Z MEDIJI
Priprava medijske adreme,sporočila za medije,medijska kampanja,javni dogodki za novinarje.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Ljudska univerza Ormož / Mladinski center Ormož
Preberi več...
19. 7. 2021 - 20. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 6. modul, Ljubljana
JAVNO NASTOPANJE
Telesna drža,oblačilna kultura,govorni nastop,TV gostovanje.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi plus
Preberi več...
21. 7. 2021 - 22. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje