Uposabljanje za komunikatorje_ke, 1. modul, Postojna

Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
Mladinski center Postojna
17. 5. 2021 - 18. 5. 2021

Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov), predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • vloga komuniciranja za družbene spremembe.

Začnemo vsak dan ob 9.00.

Izvajalec: Sindikat Mladi Plus

Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, 1. srečanje, Nova Gorica
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
17. 5. 2021 - 17. 5. 2021
Nova Gorica
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, 2. srečanje, Nova Gorica
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
19. 5. 2021 - 20. 5. 2021
Nova Gorica
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 2. modul, Postojna
Jaz komunikator_ka
Jaz komunikator_kaKdo sem jaz?,kateri je moj največji potencial?,kdo so komunikatorji_ke in kakšno vlogo imajo?delovne naloge komunikatorjev,etični kodeks komuniciranja.Začnemo vsak dan ob 9.00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
20. 5. 2021 - 21. 5. 2021
Mladinski center Postojna
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 4. modul, 1. srečanje, Nova Gorica
KOMUNIKACIJSKA ORODJA
Spletni mediji,družbena omrežja,terenske akcije,javni predstavitveni dogodki,spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
21. 5. 2021 - 21. 5. 2021
Nova Gorica
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 4. modul, 2. srečanje, Nova Gorica
KOMUNIKACIJSKA ORODJA
Spletni mediji,družbena omrežja,terenske akcije,javni predstavitveni dogodki,spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
24. 5. 2021 - 25. 5. 2021
Nova Gorica