Usposabljanje za komunikatorje_ke, 4. modul, Koper

KOMUNIKACIJSKA ORODJA
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
2. 9. 2021 - 3. 9. 2021

  • Spletni mediji,
  • družbena omrežja,
  • terenske akcije,
  • javni predstavitveni dogodki,
  • spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: KID PINA