Usposabljanje za komunikatorje_ke, 5. modul, Koper

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
6. 9. 2021 - 7. 9. 2021

  • Priprava medijske adreme,
  • sporočila za medije,
  • medijska kampanja,
  • javni dogodki za novinarje.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Ljudska univerza Ormož / Mladinski center Ormož