Uposabljanje za komunikatorje_ke, 5. modul, Ljubljana

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
19. 7. 2021 - 20. 7. 2021

  • Priprava medijske adreme,
  • sporočila za medije,
  • medijska kampanja,
  • javni dogodki za novinarje.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Ljudska univerza Ormož / Mladinski center Ormož

Uposabljanje za komunikatorje_ke, 1. modul, Ljubljana
DRUŽBENI IZZIVI, ORGANIZACIJE CIVILNE DRUŽBE IN VLOGA KOMUNICIRANJA
Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov), predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,vloga komuniciranja za družbene spremembe.Začnemo vsak dan ob 9.00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
5. 7. 2021 - 6. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 2. modul, Ljubljana
JAZ KOMUNIKATOR_KA
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
8. 7. 2021 - 9. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 3. modul, Ljubljana
KOMUNIKACIJSKA ORODJA
Spletni mediji,družbena omrežja,terenske akcije,javni predstavitveni dogodki,spremljanje in vrednotenje komunikacijskih naporov.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
12. 7. 2021 - 13. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 4. modul, Ljubljana
PREPOZNAVANJE KOMUNIKACIJSKIH IZZIVOV
Definiranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),priprava komunikacijskega načrta (ozadje, ton komuniciranja, ključna sporočila, komunikacijski cilji).Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
15. 7. 2021 - 16. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Uposabljanje za komunikatorje_ke, 6. modul, Ljubljana
JAVNO NASTOPANJE
Telesna drža,oblačilna kultura,govorni nastop,TV gostovanje.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi plus
Preberi več...
21. 7. 2021 - 22. 7. 2021
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje