Usposabljanje za komunikatorje_ke, 7. modul, Koper

EVALVACIJA
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
10. 9. 2021 - 10. 9. 2021

Evalvacija in beleženje kompetenc.

Začnemo ob 9:00.

Izvajalec: Sindikat Mladi Plus