Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Koper

Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
4. 11. 2020 - 5. 11. 2020

DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBE

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • pomen participacije in aktivnega državljanstva.

Začnemo vsak dan ob 9:00.
Izvajalec: Društvo PINA