Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Ljubljana

Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
29. 7. 2020 - 30. 7. 2020

DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBE

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • pomen participacije in aktivnega državljanstva.

Začnemo vsak dan ob 9:00.
Izvajalec: Društvo PINA

Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, Ormož
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
7. 7. 2020 - 9. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 1. srečanje, Ormož
Ideacija
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
10. 7. 2020 - 10. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Ormož
Prototipiranje
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
13. 7. 2020 - 13. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 5. modul, Ormož
Projekt in njegova implementacija
PROJEKT IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJAProjektni cikel,razvoj projekta,spremljanje projekta,evalvacija projekta,financiranje projekta.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
14. 7. 2020 - 16. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 6. modul, Ormož
Razširjanje dobrih zgodb
RAZŠIRJANJE DOBRIH ZGODBTehnike evalvacije in SWOT analiza projektnega dela ter merjenje učinka,spoznavanje tehnik zagovorništva,razširjanje rezultatov do različnih ciljnih publik.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Društvo PINA
Preberi več...
22. 7. 2020 - 23. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 7. modul, Ormož
Evalvacija in beleženje kompetenc
EVALVACIJA IN BELEŽENJ KOMPETENCZačnemo ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020
MC Ormož