Usposabljanje za projektno vodjo, 1. modul, Nova Gorica

Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe
Nova Gorica
27. 10. 2020 - 28. 10. 2020

DRUŽBENI IZZIVI IN VLOGA ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBE

  • Družbeni izzivi 21. stoletja (razumevanje globalnih, nacionalnih in lokalnih izzivov) predvsem na področju zaposlovanja mladih, aktivnega državljanstva in participacije mladih,
  • ključne kompetence profesionalnega kadra v organizacijah civilne družbe,
  • pomen participacije in aktivnega državljanstva.

Začnemo vsak dan ob 9:00.
Izvajalec: Društvo PINA