Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Koper

Prepoznavanje družbenih izzivov
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
12. 11. 2020 - 13. 11. 2020

PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOV

  • Definiranje izziva,
  • mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),
  • raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),
  • sinteza izziva (metode definiranja in izbora).

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož