Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Nova Gorica

Prepoznavanje družbenih izzivov
Nova Gorica
9. 11. 2020 - 11. 11. 2020

PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOV

  • Definiranje izziva,
  • mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),
  • raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),
  • sinteza izziva (metode definiranja in izbora).

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož