Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Postojna

Prepoznavanje družbenih izzivov
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
14. 10. 2020 - 16. 10. 2020

PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOV

  • Definiranje izziva,
  • mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),
  • raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),
  • sinteza izziva (metode definiranja in izbora).

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož