Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Koper

Prototipiranje
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
20. 11. 2020 - 20. 11. 2020

IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJE

  • Tehnike ideacije,
  • metode prototipiranja.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Mladinski center Postojna