Usposabljanje za projektno vodjo, 6. modul, Koper

Razširjanje dobrih zgodb
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
26. 11. 2020 - 27. 11. 2020

RAZŠIRJANJE DOBRIH ZGODB

  • Tehnike evalvacije in SWOT analiza projektnega dela ter merjenje učinka,
  • spoznavanje tehnik zagovorništva,
  • razširjanje rezultatov do različnih ciljnih publik.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Društvo PINA