Usposabljanje za projektno vodjo, 6. modul, Ljubljana

Razširjanje dobrih zgodb
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
24. 8. 2020 - 25. 8. 2020

RAZŠIRJANJE DOBRIH ZGODB

  • Tehnike evalvacije in SWOT analiza projektnega dela ter merjenje učinka,
  • spoznavanje tehnik zagovorništva,
  • razširjanje rezultatov do različnih ciljnih publik.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Društvo PINA

Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 1. srečanje, Ljubljana
Ideacija
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
13. 8. 2020 - 13. 8. 2020
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Usposabljanje za projektno vodjo, 3. modul, Slovenske Konjice
Prepoznavanje družbenih izzivov
PREPOZNAVANJE DRUŽBENIH IZZIVOVDefiniranje izziva,mapiranje deležnikov (ekosistem, razmerja),raziskovalne metode (namizne raziskave, intervjuji, opazovanje),sinteza izziva (metode definiranja in izbora).Začnemo vsak dan ob 8:00.Izvajalec: Ljudska univerza Ormož - Mladinski center Ormož
Preberi več...
13. 8. 2020 - 14. 8. 2020
MC Dravinjske doline
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Ljubljana
Prototipiranje
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
17. 8. 2020 - 17. 8. 2020
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Usposabljanje za projektno vodjo, 5. modul, Ljubljana
Projekt in njegova implementacija
PROJEKT IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJAProjektni cikel,razvoj projekta,spremljanje projekta,evalvacija projekta,financiranje projekta.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
18. 8. 2020 - 20. 8. 2020
Zveza svobodnih sindikatov, 3. nadstropje
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, Slovenske Konjice
Ideacija
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Modul se bo izvedel v dveh srečanjih, 18. in 20. 8. 2020. Začnemo vsak dan ob 8:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
18. 8. 2020 - 20. 8. 2020
MC Dravinjske doline