Usposabljanje za projektno vodjo, 6. modul, Postojna

Razširjanje dobrih zgodb
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14
3. 11. 2020 - 4. 11. 2020

RAZŠIRJANJE DOBRIH ZGODB

  • Tehnike evalvacije in SWOT analiza projektnega dela ter merjenje učinka,
  • spoznavanje tehnik zagovorništva,
  • razširjanje rezultatov do različnih ciljnih publik.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Društvo PINA