Usposabljanje za projektno vodjo, 6. modul, Ormož

Razširjanje dobrih zgodb
MC Ormož
22. 7. 2020 - 23. 7. 2020

RAZŠIRJANJE DOBRIH ZGODB

  • Tehnike evalvacije in SWOT analiza projektnega dela ter merjenje učinka,
  • spoznavanje tehnik zagovorništva,
  • razširjanje rezultatov do različnih ciljnih publik.

Začnemo vsak dan ob 9:00.

Izvajalec: Društvo PINA

Usposabljanje za projektno vodjo, 2. modul, Ormož
Jaz menedžer_ka
JAZ - MENEDŽER/MENEDŽERKA“Kdo sem jaz?”,“kateri je moj največji potencial?”metode oblikovanja ekip,metode (so)ustvarjanja,pravila vključevanja,identifikacija sposobnosti ekipe in delitev dela.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Sindikat Mladi Plus
Preberi več...
7. 7. 2020 - 9. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 1. srečanje, Ormož
Ideacija
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
10. 7. 2020 - 10. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 4. modul, 2. srečanje, Ormož
Prototipiranje
IDEACIJE IN PROTOTIPIRANJETehnike ideacije,metode prototipiranja.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Postojna
Preberi več...
13. 7. 2020 - 13. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 5. modul, Ormož
Projekt in njegova implementacija
PROJEKT IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJAProjektni cikel,razvoj projekta,spremljanje projekta,evalvacija projekta,financiranje projekta.Začnemo vsak dan ob 9:00.Izvajalec: Mladinski center Dravinjske doline
Preberi več...
14. 7. 2020 - 16. 7. 2020
MC Ormož
Usposabljanje za projektno vodjo, 7. modul, Ormož
Evalvacija in beleženje kompetenc
EVALVACIJA IN BELEŽENJ KOMPETENCZačnemo ob 9:00.Izvajalec: KID PINA
Preberi več...
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020
MC Ormož