Usposabljanje za projektno vodjo, 7. modul, Koper

Evalvacija in beleženje kompetenc
KID PINA, Gortanov trg 15, 6000 Koper
28. 11. 2020 - 28. 11. 2020

EVALVACIJA IN BELEŽENJ KOMPETENC

Začnemo ob 9:00.

Izvajalec: Društvo PINA