Gradiva za udeležence

V datoteki so zbrana vsa vsebinska gradiva, ki jih udeleženci_ke prejmejo ob vsakem modulu v sklopu usposabljanja za projektno vodjo. Vabljeni, da prosto uporabljate pripravljeno gradivo!

V datoteki so zbrana vsa vsebinska gradiva, ki jih udeleženci_ke prejmejo ob vsakem modulu v sklopu usposabljanja za komunikatorja_ko. Vabljeni, da prosto uporabljate pripravljeno gradivo!

Evalvacija je zadnji modul obeh sklopov usposabljanj, tako za projektno vodjo kot za komunikatorja_ko, tukaj pa najdete vsebinsko gradivo predvideno za ta modul. Vabljeni, da prosto uporabljate pripravljeno gradivo!

Priročnik za trenerje

Tukaj je dostopen priročnik, ki je namenjen trenerjem_kam, ki izvajajo usposabljanja za projektno vodjo. Vabljeni, da ga prosto uporabljate!

Tukaj je dostopen priročnik, ki je namenjen trenerjem_kam, ki izvajajo usposabljanja za komunikatorje_ke. Vabljeni, da ga prosto uporabljate!